25 let energetiky, která pomáhá vyrábět a nově i pohánět auta

Kdo by před čtvrt stoletím řekl, že našimi hlavními tématy dnes budou elektromobilita a CO2 neutralita při výrobě energií? Automobilový průmysl zažívá velké změny a my s ním.

V roce 1995 vzniklo ŠKO-ENERGO jako první česko-německý joint venture podnik v energetickém průmyslu. Našim úkolem bylo nejen převzít kompletní dodávky energií pro Škoda Auto a Mladou Boleslav, ale také zajistit standardy platné ve VW Group. Prvních pět let bylo obdobím výstavby. Tím největším počinem byla nová teplárna, která dodnes patří mezi ty nejmodernější v ČR. Následovala éra rozvoje a zdokonalování technologických procesů. Poslední roky se u nás pak nesou v duchu unikátních projektů.

Dnes patříme ke špičce v oboru. Provozy ŠKO-ENERGO jsou ve velké míře automatizovány, a i zaměstnanci na dělnických pozicích pracují každodenně s těmi nejmodernějšími technologiemi. Díky našemu unikátnímu elektrokotli jsme se mohli jako jedna z mála energetických společností zapojit do projektu podpůrných služeb společnosti ČEPS. Pomáháme udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou energie v přenosové soustavě České republiky

Za každou Škodovkou stojí i naši lidé

Na milionech vyrobených převodovek, motorů i celých aut máme svůj podíl. A nikdy jsme automobilku nenechali ve štychu. Pro výrobu v Mladé Boleslavi, Vrchlabí i Kvasinách zajišťujeme veškeré energie. Teplo, elektřina, plyn, stlačený vzduch, pára, pitná i destilovaná voda, v tom všem na nás Škodovka spoléhá.

Provozujeme vlastní teplárnu s nejmodernější technologií, úpravnu průmyslové vody, čistící stanice i laguny pro uchovávání a úpravu vody potřebné ve výrobě aut. Jsme tvůrci inovací, které pomáhají automobilce vyrábět efektivně a s použitím těch nejmodernějších technologií.

Vyvinuli jsme náš vlastní ultrakapacitor, díky kterému umíme předcházet poklesům napětí v provozech lakoven, což je klíčové například pro bezproblémový provoz robotů. V závodech Škoda Auto i v městě Mladá Boleslav budujeme síť dobíjecích stanic pro elektromobily, vyvíjíme monitorovací systém a softwarová řešení k jejich obsluze.

Současný automobilový průmyslu je pod enormním tlakem, pokud jde o efektivitu a ekologičnost výroby všech energií. To pro nás znamená nejen práci s nejmodernějšími technologiemi, ale i využívání obnovitelných zdrojů ve formě fotovoltaických panelů v kombinaci s bateriovým úložištěm.

Budoucnost je o maximálním důrazu na ekologii

Veškerá energie, se kterou ŠKODA AUTO vyrábí auta a komponenty, bude od druhé poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální. To pro nás znamená především využívání ekologických paliv ve výrobě tepla a elektřiny a s tím i přizpůsobení řady, dnes používaných, technologií.

„CO2 neutralita a udržitelné zásobování vodou jsou nejvýznamnější projekty, které naši odborníci aktuálně řeší. Vývoj komodit, situace na trhu i klimatické podmínky se rychle a podstatně mění. Nesedíme se založenýma rukama a nečekáme na to, co přijde. Naopak. Jsme proaktivní a nebojíme se udělat to, co před námi ještě nikdo nezkusil. Díky tomu jsme úspěšnou firmou a tato schopnost je naší výhodou i do dalších let.“ Ing. Jaromír Vorel, jednatel ŠKO-ENERGO.

Při výrobě energií a tepla jsme za posledních 9 let zpětinásobili objem spalované biomasy na úkor fosilních paliv a radikálně snížili produkované emise CO2. Naše emise popílku, NOx, CO i SO2 jsou nižší než legislativou dané limity. Budoucnost je jasná. Pouze CO2 neutrální energie.

A my máme skvělou výchozí pozici.

Být součástí ŠKO-ENERGO znamená růst a podílet se na velkých věcech

Automobilový průmysl i energetika prochází obdobím velkých změn. A my jsme u toho. Nemáme od koho opisovat, naopak my jsme průkopníci, které budou jednou druzí následovat. Jedním si tedy naši současní i budoucí zaměstnanci mohou být jistí. Přešlapování na místě či nějaký stereotyp je u nás rozhodně nečeká.