25 let energetiky, která pomáhá vyrábět a nově i pohánět auta

Kdo by před čtvrt stoletím řekl, že našimi hlavními tématy dnes budou elektromobilita a CO2 neutralita při výrobě energií? Automobilový průmysl zažívá velké změny a my s ním.

V roce 1995 vzniklo ŠKO-ENERGO jako první česko-německý joint venture podnik v energetickém průmyslu. Našim úkolem bylo nejen převzít kompletní dodávky energií pro Škoda Auto a Mladou Boleslav, ale také zajistit standardy platné ve VW Group. Prvních pět let bylo obdobím výstavby. Tím největším počinem byla nová teplárna, která dodnes patří mezi ty nejmodernější v ČR. Následovala éra rozvoje a zdokonalování technologických procesů. Poslední roky se u nás pak nesou v duchu unikátních projektů.

Dnes patříme ke špičce v oboru. Provozy ŠKO-ENERGO jsou ve velké míře automatizovány, a i zaměstnanci na dělnických pozicích pracují každodenně s těmi nejmodernějšími technologiemi. Díky našemu unikátnímu elektrokotli jsme se mohli jako jedna z mála energetických společností zapojit do projektu podpůrných služeb společnosti ČEPS. Pomáháme udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou energie v přenosové soustavě České republiky

Za každou Škodovkou stojí i naši lidé

Na milionech vyrobených převodovek, motorů i celých aut máme svůj podíl. A nikdy jsme automobilku nenechali ve štychu. Pro výrobu v Mladé Boleslavi, Vrchlabí i Kvasinách zajišťujeme veškeré energie. Teplo, elektřina, plyn, stlačený vzduch, pára, pitná i destilovaná voda, v tom všem na nás Škodovka spoléhá.

Provozujeme vlastní teplárnu s nejmodernější technologií, úpravnu průmyslové vody, čistící stanice i laguny pro uchovávání a úpravu vody potřebné ve výrobě aut. Jsme tvůrci inovací, které pomáhají automobilce vyrábět efektivně a s použitím těch nejmodernějších technologií.

Vyvinuli jsme náš vlastní ultrakapacitor, díky kterému umíme předcházet poklesům napětí v provozech lakoven, což je klíčové například pro bezproblémový provoz robotů. V závodech Škoda Auto i v městě Mladá Boleslav budujeme síť dobíjecích stanic pro elektromobily, vyvíjíme monitorovací systém a softwarová řešení k jejich obsluze.

Současný automobilový průmyslu je pod enormním tlakem, pokud jde o efektivitu a ekologičnost výroby všech energií. To pro nás znamená nejen práci s nejmodernějšími technologiemi, ale i využívání obnovitelných zdrojů ve formě fotovoltaických panelů v kombinaci s bateriovým úložištěm.

Budoucnost je o maximálním důrazu na ekologii

Veškerá energie, se kterou ŠKODA AUTO vyrábí auta a komponenty, bude od druhé poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální. To pro nás znamená především využívání ekologických paliv ve výrobě tepla a elektřiny a s tím i přizpůsobení řady, dnes používaných, technologií.

„CO2 neutralita a udržitelné zásobování vodou jsou nejvýznamnější projekty, které naši odborníci aktuálně řeší. Vývoj komodit, situace na trhu i klimatické podmínky se rychle a podstatně mění. Nesedíme se založenýma rukama a nečekáme na to, co přijde. Naopak. Jsme proaktivní a nebojíme se udělat to, co před námi ještě nikdo nezkusil. Díky tomu jsme úspěšnou firmou a tato schopnost je naší výhodou i do dalších let.“ Ing. Jaromír Vorel, jednatel ŠKO-ENERGO.

Při výrobě energií a tepla jsme za posledních 9 let zpětinásobili objem spalované biomasy na úkor fosilních paliv a radikálně snížili produkované emise CO2. Naše emise popílku, NOx, CO i SO2 jsou nižší než legislativou dané limity. Budoucnost je jasná. Pouze CO2 neutrální energie.

A my máme skvělou výchozí pozici.

Naše strategie pro příštích 15 let stojí na 4 pilířích

  1. Smart factory

Je jasné, že i nadále bude našim hlavním úkolem poskytovat komplexní služby průmyslové energetiky. Ještě více se zaměříme na chytrá měření, která nám umožní využívat energie maximálně efektivně. To vše je samozřejmě o nás, zaměstnancích ŠKO-ENERGO. Potřebujeme se dále vzdělávat, rozvíjet naše kompetence. Jen tak budeme schopní přicházet s návrhy dalších úsporných opatření a realizovat projekty, o které se nikdo před námi nepokusil. S tím jde samozřejmě ruku v ruce digitalizace a využití nejnovějších informačních technologií.

  1. Ekologicky čistá energie

Jasným úkolem, který před nás postavila ŠKODA AUTO, je výroba a distribuce CO2 neutrální energie. To znamená především úplnou náhradu fosilních paliv bezuhlíkatými technologiemi.

  1. Infrastruktura pro elektromobilitu

Čeká nás instalace stovek až tisíců dalších dobíjecích stanic a s tím související projekty, jako je například vývoj softwaru. Elektromobilita pro nás je a nadále bude velké téma.

  1. Město, ve kterém se dobře žije

Už čtvrt století jsme nedílnou součástí Mladé Boleslavi. Kromě podpory sportu nebo kulturního života se zaměřujeme především na čistotu životního prostředí, rozvoj dálkového vytápění a zásobování města cenově výhodným teplem.

Být součástí ŠKO-ENERGO znamená růst a podílet se na velkých věcech

Automobilový průmysl i energetika prochází obdobím velkých změn. A my jsme u toho. Nemáme od koho opisovat, naopak my jsme průkopníci, které budou jednou druzí následovat. Jedním si tedy naši současní i budoucí zaměstnanci mohou být jistí. Přešlapování na místě či nějaký stereotyp je u nás rozhodně nečeká.