CO2 neutralita: Dáváme reálný obsah mediálním frázím

Snadno se to řekne, ale o poznání obtížněji udělá. Díky tomu, že je pro nás ekologie klíčovým tématem od počátku našeho provozu, věříme, že dostojíme závazku stát se ve výrobě elektrické energie a tepla uhlíkově neutrálními do poloviny této dekády. K tomu právě teď směřujeme.

Lepší výsledky, než jaké nám ukládají normy

Dlouhodobě se nám daří produkovat emise výrazně pod požadovanými limity, a to v oblasti produkce popílku, NOx, CO i SO2.. Za posledních deset let jsme radikálně snížili produkci CO2, a to především díky zásadnímu zvýšení podílu biomasy na úkor fosilních paliv. Biomasu jsme začali spalovat v roce 2006 a klíčové rozhodnutí zcela upustit od černého uhlí u nás padlo již v roce 2010. O pět let později již celá třetina naší produkce pocházela z obnovitelných zdrojů a emise uhlíku klesly o další statisíce tun. 

Graf popisující aktuálně platné legislativní limity emisí a současné hodnoty emisí ŠKO-ENERGO

"Dáváme reálný obsah mediálním frázím. Naše energie je obnovitelná, udržitelná, v pravém smyslu slova smart. Když si někdo nebude jistý, co to znamená, ať se podívá na nás.“, podotýká jednatel ŠKO-ENERGO Ing. Jaromír Vorel.

Graf popisující růst objemu spalované biomasy na úkor fosilních paliv ve ŠKO-ENERGO a s tím související trend snižování emisí CO2

Úplná CO2 neutralita je pro nás reálný cíl

Právě díky tomu, že se ekologii věnujeme systematicky tolik let, že naše postupy a technologie průběžně inovujeme, nepředstavuje pro nás uhlíková neutralita takový šok jako pro jiné, mnohdy zastaralé, energetické provozy. V roce 2025 skoncujeme s uhlím a přejdeme ze 100 % na obnovitelné zdroje energií.

O konkrétní podobě řešení ještě hovořit nelze, protože jsme ve fázi testování a vyhodnocování jednotlivých alternativ. Potřebujeme takový mix zdrojů, aby zabezpečil potřeby našich zákazníků, tedy především automobilky a města, a zároveň neznamenal dramatické zvýšení nákladů. Zcela nepochybně půjde o kombinaci biomasy, biometanu a nabízí se řada dalších alternativ. 

Mohlo by se zdát, že do roku 2025 je „spousta času“. Ale opak je pravdou. Pro náš obor, zejména v tak zásadní věci, jako je přechod teplárny na jiná paliva, jde naopak o poměrně krátký časový úsek, v rámci kterého se budou dít zcela zásadní změny a logicky klást nároky na všechny zaměstnance.

Investice do budoucnosti namísto hašení aktuálních požárů

Je to systematická cesta, kterou jsme se vydali před pětadvaceti lety, kdy energetiku mladoboleslavské automobilky převzala naše společnost ŠKO-ENERGO. Postupně se nám podařilo zainvestovat do zařízení a technologií, které byly v danou chvíli velmi pokrokové oproti běžnému standardu v energetice. Naší vlajkovou technologií je teplárna, která byla pilotním projektem AIJ Kjótského projektu v České republice a dodnes je top. A unikátní inovací je mimo jiné i náš elektrokotel, díky kterému jsme se mohli zapojit do podpůrných služeb a pomáháme společnosti ČEPS udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v české přenosové soustavě. 

Podpora ze strany Škodovky, našeho partnera

Nutno dodat, že to, co nás žene dopředu, není jen naše vlastní odhodlání, ale také mimořádná podpora ze strany našeho hlavního zákazníka a spoluvlastníka, kterým je ŠKODA AUTO. Pro koncern a potažmo pro Škodovku je ekologie super důležité téma a nepochybně se to promítá i do požadavků a očekávání kladených na nás, automotive energetiky.