Elektromobilita, rozhovor s Davidem Hoškem, 2. díl

Co pro evropské automobilky znamenají nové legislativní požadavky v oblasti emisí? Jaké výzvy a příležitosti elektromobilita přináší? Vstoupí do automobilového průmyslu noví hráči? Na jakých projektech v oblasti elektromobility ve ŠKO-ENERGO pracujeme? 

V druhém dílu rozhovoru s David Hoškem, specialistou ŠKO-ENERGO pro elektromobilitu, jsme si povídali například o tom, co znamenají nové emisní limity pro produktové portfolio automobilek i jaké příležitosti jim výroba elektrických aut do budoucna přináší. Můžeme očekávat intenzivnější vstup technologických firem do automobilového průmyslu či dokonce nová zajímavá partnerství? Co znamená elektromobilita z pohledu energetiky, která by měla pro výrobu i pohon elektrických aut zajistit dostatek čisté energie? A věnovali jsme se i logistice spojené s dobíjením tisíců elektrických aut v závodech ŠKODA AUTO.