Odpady – kam s nimi?

Pro Škoda Auto  zajišťujeme komplexní dodávky energií, čištění odpadních vod a provozujeme energetická zařízení. Při všech těchto činnostech vzniká různorodé množství odpadů, se kterými musíme nakládat. Významné množství recyklovatelných odpadů pak generujeme i my všichni běžně v kancelářích či našich domácnostech. 
A proč bychom měli vlastně odpady  třídit? Právě tříděním odpadů šetříme primární zdroje surovin,  jako jsou ropa, uhlí, dřevo nebo rudy. K úspoře dochází ale i v oblasti energií – pokud odpady pečlivě třídíme, snižujeme množství energie potřebné k provozu třídících linek. Bez předchozího vytřídění odpadů by recyklace nebyla možná. Správné a efektivní třídění je prostě potřeba pro správné fungování recyklačního cyklu. A víte i vy , jak správně třídit?
 

K příležitosti Dne země jsme vyzpovídali našeho kolegu RNDr. Jindřicha Kvapila, který u nás pracuje na oddělení Životního prostředí a technologie vod a má na starost právě odpadové hospodářství. V rámci rozhovoru nám dal několik užitečných tipů, díky kterým může každý z nás pomoci od nadměrného zatěžování země odpady. 

Jindro, pracuješ u nás na oddělení životního prostředí – co všechno máš na starost právě Ty? Čím se konkrétně zabýváš?
Primárně je mým zaměřením odpadové hospodářství. To znamená, že zajišťuji povinnosti v rámci legislativních požadavků, jako je třídění odpadů, pravidelné rozbory, reportování množství a kvality odpadů nebo vyhledávání vhodných způsobů v nakládání s odpady. 
Není to ale jenom o odpadech jako takových – zajišťuji také čištění technologických celků, kontrolu kvality spalovacích paliv, v rámci kterých provádíme pravidelné laboratorní rozbory, monitoring kvality pitných vod, u kterých sledujeme klíčové parametry na pitných vodách. Na starost mám i certifikaci technologického paliva nebo nakládání s našimi popílky a proces jejich certifikace . 
Spolupracoval jsem také na zajištění dokumentace EIA pro projekt CO2 neutrality, v rámci kterého jsme posuzovali vliv záměru na životní prostředí.
Je to tedy poměrně široká a obsáhlá oblast.

Jak jsi zmínil – jednou z oblastí, kterou se u nás zabýváš, je odpadové hospodářství. S jakou surovinou je podle Tebe v rámci odpadového hospodářství v České republice největší problém? 
Za mě je to zcela jasně problematika využívání tuhých alternativních paliv (TAP). TAPy jsou vyráběny z  jinak  již nevyužitelných druhů odpadů, které mají stále dobrou výhřevnost a nízké obsahy škodlivin. Mohou být tedy využívány jako náhražka fosilních paliv. V současné době však není dán jasný právní rámec pro využívání tuhých paliv, což je v kontextu současné energetické krize smutné. Víc než kdy jindy platí , že odpad je zdroj. 

U odpadu ještě zůstaneme - v čem myslíš, že lidé při třídění odpadu nejvíce chybují?
Myslím si, že je to dost často o povaze daného člověka. Někdy lidé jen prostě nečtou, co kam patří. Někdy jsou jen  líní a je pro ně jednodušší vše vyhodit do směsného odpadu. Potom můžeme také u kontejnerů vidět povalující se zbytky nábytku, elektroniky nebo třeba i staré WC.  Takové věci patří do sběrných dvorů, kterých je v Mladé Boleslavi několik.


Máš ty osobně nějaké tipy pro třídění odpadu v domácnostech? 
Především je důležité číst, jaké odpady se kam dávají. Spousta lidí si nepřečte do jakého kontejneru co patří, a odpad pak musí jít v lepším případě ještě na třídící linku. To mi přijde jako zbytečné plýtvání zdroji. Tedy určitě doporučuji číst obaly a zjišťovat, zda a kam se dají jednotlivé obaly vytřídit. 
Druhým takovým doporučením je zmenšování objemu odpadů. Myslím tím, že například kartonové krabice rozšlapeme,  či nařežeme. Plastové odpady se sešlapou. Prostor v popelnicích je omezený a tímto způsobem napomáháme šetřit energie za zbytečné vývozy poloprázdných popelnic.

 

Především je důležité číst, jaké odpady se kam dávají"

Odpady v České republice v roce 2021 v číslech


Bylo vyprodukováno:
39,9 milionů odpadu celkem
1,6 milionů tun nebezpečných odpadů 
5,9 milionů tun komunálního odpadu

562 kg odpadu vyprodukoval průměrně každý obyvatel České republiky
87 % vyprodukovaného odpadu bylo dále využito, z toho 84 % materiálově a 3 % energeticky
50 % vyprodukovaného komunálního odpadu bylo dále využito, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky
 

Víte, kam jednotlivé odpady patří? Kam je můžeme vytřídit?
Modrý kontejner – papír
Co do něj patří: papírové obaly, noviny, časopisy, sešity, letáky, karton, krabice, knihy, lepenku, ale také papíry s kancelářskými sponkami nebo dokonce poštovní obálky s fóliovými okénky, 
Co do něj nepatří: mokrý, mastný, uhlový a voskovaný nebo jinak znehodnocený papír, celé svazky knih, termopapír (účtenky), vícevrstvé obaly, hygienické potřeby nebo použité pleny.

Zelený kontejner – barevné sklo
Co do něj patří: jakékoliv barevné a mléčné sklo (např. nevratné lahve od nápojů), prázdné lahvičky od léků, ale například i tabulové sklo z oken či dveří,
Co do něj nepatří: porcelán, keramika zlacené a pokovené sklo, drátové sklo, autosklo, laboratorní a varné sklo.

Bílý kontejner – čiré sklo
Co do něj patří: pouze čiré sklo bez chemické úpravy a zabarvení, například zavařovací sklenice, nápojové skleničky apod.,
Co do něj nepatří: tabulové sklo (i čiré), sklo s chemickým zabarvením a ostatní, které patří do zeleného kontejneru.

Žlutý kontejner – plast
Co do něj patří: plastové a igelitové sáčky a tašky, fólie, PET láhve od nápojů, plastové obaly od kosmetických, čisticích a pracích prostředků, kelímky, obaly CD nosičů, polystyren a další plastové odpady,
Co do něj nepatří: PVC, molitan, gumy textil z umělých vláken, Tetra Pak, lino, obaly produktů obsahující nebezpečné látky (chemikálie, lepidla, ředidla, oleje, barvy apod.)

Oranžový kontejner – nápojové kartony
Co do něj patří: krabice od vína, džusů, mléka a mléčných výrobků (např. smetana), které je nutné vždy sešlápnout a zmenšit jejich objem,
Co do něj nepatří: měkké sáčky od polotovarových potravin, kávy, čaje apod.

Hnědý kontejner – bioodpad
Co do něj patří: ovoce, zelenina slupky, čaj, káva tráva listí, květiny, plevel, skořápky vajec, květináče z lepenky nebo rašeliny apod.,
Co do něj nepatří: podestýlkaod zvířat, pleny, kosti, maso, olej, pomazánky, zbytky omáček, uhelný popel, oharky cigaret, pytlíky z vysavače a jiný nerozložitelný odpad.

Červený kontejner – elektronika
Co do něj patří: baterie, zářivky, výbojky a drobná elektronika
Co do něj nepatří: cokoli jiného 

Víte, co se se stane s odpadem po jeho vytřídění? Co může z jednotlivých odpadů vzniknout?

Papírové odpady
Lepenkové krabice, izolační výplně, návinové role, část se poté využívá k výrobě nového papíru. Posledním stádiem papírového odpadu jsou například plata od vajec
Věděli jste, že papírový odpad se může zrecyklovat cca 5 až 7krát? Poté se jeho vlákna stávají až příliš slabými a nelze je dále využít. 

Plastový odpad
PET – vlákna z recyklovaných PET lahví se používají jako výplně do spacáků, zimních bund či fleecových bund, také jako příměsi do nových PET lahví
Směsné plasty – tašky, sáčky, zahradní nábytek nebo např. protihlukové zábrany na dálnicích
Polystyren – izolační tvárnice, odlehčený beton a další izolace

Skleněný odpad
Skleněný odpad je velmi dobře recyklovatelný a využitelný pro další produkty. Pokud je sklo správně tříděné, lze ho až z 80 % využít pro výrobu nových lahví. Dalším využitím je výroba například pěnového skla, které se používá jako izolace.

Kovový odpad
Kovové odpady se lisují do briket, které se pak taví a používají k výrobě nových kovových obalů. Plechovky se nemohou hned tavit, jsou tenké a shořely by během tavení, proto se lisují do briket.

Bioodpad
Bioodpad je zdroj s velkým potenciálem. Lze jej využít k výrobě bioplynu nebo kvalitních hnojiv. 

TIP: Chcete pomoci přírodě kolem nás? Na procházku si s sebou vezměte odpadkový pytel a sbírejte odpadky, které cestou najdete. Možná budete překvapeni, za jak krátkou dobu  se pytel naplní.