Podporujeme v regionu: Veselá věda a Šikovné děti - bádání a kutilství děti baví

Vybrat volnočasový kroužek pro děti nebývá vždycky snadné. Nabídka je aktuálně více než pestrá – od řady sportovních oddílů, přes kreativní činnosti až po kroužky a aktivity zaměřené na logiku a techniku. Právě zájem o technické vzdělávání se díky kroužkům, příměstským táborům a cíleným aktivitám na školách snaží probudit dvě organizace působící i na Mladoboleslavsku - Šikovné děti a Veselá věda. O aktivitách obou organizací jsme si popovídali s provozním ředitelem Veselé vědy Jaroslavem Faltýnem a zakladatelkou organizace Šikovné děti Šárkou Poláčkovou.

Na Mladoboleslavsku se do aktivit Šikovných dětí zapojí zhruba 550 dětí. Kroužky a tábory Veselé vědy si v Mladé Boleslavi vyzkouší téměř 1600 badatelů.

ŠIKOVNÉ DĚTI

Zakladatelkou organizace Šikovné děti, z. s., která se zabývá výukou polytechnických činností, je Šárka Poláčková. Rodiče a děti znají aktivity organizace především díky volnočasovým řemeslným kroužkům Kutil Junior a příměstským řemeslným táborům Kutil Junior. 

Nápad byl inspirován myšlenkou, kterou jsem zaslechla, a to, že by se ženy měly učit práci s nářadím, když jsou prý chlapi čím dál nešikovnější. Mně přišlo smysluplnější učit zručnosti děti s tím, že lektoři budou docházet za dětmi do školy. Bylo to v Praze, v prvním roce jsme měli osm škol, v druhém 16, ve třetím 32, a tak to šlo dál. Projekt Kutil Junior vznikl v roce 2015 s cílem organizovat kroužky řemesel a kutilství pro děti přímo v jejich škole z důvodu absolutního nedostatku technicky zaměřených kroužků ve školách. Dítě má možnost naučit se manuálním dovednostem a rodičům odpadá povinnost přesunu dítěte na kroužek. Práce s nářadím děti baví právě proto, že nemají možnost se s ní často setkat. Je to pro ně zároveň skvělý trénink zručnosti, která se jim bude hodit v dospělosti a pro některé i výborná příprava na budoucí technické povolání,“ říká Šárka Poláčková.

Co vše a komu nabízíte?

V současné době polytechnickou výuku pro všechny věkové kategorie. Jsme vzdělávací instituce, žádná agentura a jde nám o to, aby se děti co nejvíce naučily. Kromě dětí v mateřských a žáků v základních školách se věnujeme i seniorům a veřejnosti. Kromě volnočasových aktivit (kroužky, tábory, jednorázové workshopy pro družiny apod.) organizujeme i výuku dílen, řemeslné workshopy v rámci výuky, snažíme se o popularizaci řemesla – organizujeme řemeslný program na veletrzích a festivalech včetně těch největších, řemeslné dílny pro seniory, mezigenerační řemeslné projekty, připravujeme metodiku pro školy, učíme polytechniku v rámci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) ve čtyřech akreditovaných programech ministerstva školství a spoustu dalších polytechnických aktivit.

Kolik dětí navštěvuje vaše aktivity?

V pravidelných kroužcích máme každý rok zhruba 450 dětí. Táborů se každé prázdniny účastní kolem 150 dětí. V rámci workshopů se účastní 1500 až 2500 dětí ročně. A v rámci akcí pro veřejnost se jedná o další tisíce dětí. Máme momentálně přes 40 lektorů. 

Prozraďte stručně něco o jednotlivých činnostech. Workshopy...

Řemeslné workshopy probíhají po celé republice, nejvíce jich je v Praze. Jsou různě tematicky a věkově zaměřené. Mateřské školy se věnují základům práce s nářadím, na prvním stupni učíme též práci s nářadí, přidáváme i technologie, a pro druhý stupeň jsou určeny workshopy Řemeslo a Průmysl 4.0 a tam už jde o propojení řemesla a technologií, ale též exkurz do technické historie lidstva. Samozřejmě výstupem všech workshopů je i vlastní výrobek každého účastníka.

Kutilské kroužky.

Kroužky řemesel a kutilství Kutil Junior probíhají na více než 50 místech. Jsou určeny primárně žákům prvního stupně, ale není výjimkou, že se účastní starší žáci či naopak předškoláci. Děti pracují s veškerým základním nářadím a za školní rok si vyrobí zhruba 15 funkčních výrobků, které si odnesou domů. Na konci školního roku dostávají děti výuční listy v různých kategoriích. Každé dítě se naučí řezat, brousit, lepit, vrtat, šroubovat, zatloukat.

Příměstské tábory. 

Jsou unikátní svým obsahem, děti si vytvoří své řemeslné dílny/cechy, hrají celotáborovou hru, vyrábí během celého týdne své výrobky a poslední den si postaví svůj vlastní jarmark, na kterém výrobky „prodávají“ rodičům a rodinným příslušníkům. A jsou tu i další aktivity – tematický výlet zpravidla do nějaké řemeslné dílny, kladívková štafeta a další. Letos se konaly na čtyřech místech, každý rok se to mění.

Jak jste se dostali na Boleslavsko? Praha je pro vás již malá?

Praha pro nás určitě není malá, je stále hodně škol, ve kterých nejsme. Máme jich ale dost a další už sami neoslovujeme, školy nás musí oslovit samy. Nejde nám o kvantitu ale o kvalitu. Na Boleslavsku jsme nalezli nejen zájem a poptávku, ale především šikovné a nadšené lektory. Upřímně, kde jinde je třeba lidí se vztahem k technice, se základy technického myšlení a zručnosti, kteří budou jednou hledat uplatnění v technických profesích. A s podporou technického myšlení je ideální začít právě už u dětí. 

Vaši činnost podporuje i ŠKO-ENERGO. Kam tato podpora směřuje?

Společnost ŠKO-ENERGO podpořila naše workshopy pro druhý stupeň – Řemeslo a Průmysl 4.0. To znamená, že žáci základních škol v Mladé Boleslavi se v rámci interaktivní přednášky dozví ucelené informace o technické minulosti, současnosti i budoucnosti lidstva, budou hledat odpovědi na otázky a technická řešení a v rámci praktické části si vyzkouší práci s nářadím a vytvoří vlastní výrobek, ale též si vyzkouší práci s elektrickými obvody, uvidí, jak funguje parní stroj, či jak pracovat s 3D pery. Děti to baví a někteří žáci se právě díky těmto aktivitám rozhodnou pro budoucí technická studia a povolání.

Co vás na Kutilovi baví, těší?

Okamžitá zpětná vazba. Vidíme na dětech, jak je práce baví, jak jsou nadšené, když se jim podaří vytvořit vlastní výrobek. Není jednoduché konkurovat mobilním telefonům a PC hrám, a pokud se nám to podaří s pilkou a kladívkem, tak to snad děláme dobře. Máme velkou radost z obrovského zájmu, který zažíváme. Kroužky jsou plné, máme hodně náhradníků, kteří čekají, zda se na ně dostane místo. Moc si toho vážíme a zároveň je to pro nás velký závazek.

Chystáte nějaké novinky?

Nově v rámci workshopů připravujeme vylepšení v podobě virtuální reality, u workshopů pro mateřské školy nově propojujeme řemeslo se základy robotiky.  A dalších plánech z důvodu pověrčivosti zatím nemohu hovořit.

VESELÁ VĚDA

Posláním Veselé vědy, z.ú., je probouzet u dětí zájem o přírodní vědy a technické obory. Organizace má své sídlo v Jablonci nad Nisou, ve Smržově u Českého Dubu je veselovědní táborová základna. Pobočky má Veselá věda ve všech regionech. „Pronajímáme si prostory na školách, se kterými spolupracujeme na zajištění badatelských kroužků pro děti. V každém kraji nabízíme kroužky a přes prázdniny také příměstské tábory. Tým Veselé vědy tvoří dvacet kolegů. Každý kroužek má svého lektora a lektorů kroužků je více než tři sta,“ říká v rozhovoru Jaroslav Faltýn, který je od letošního února provozním ředitelem Veselé vědy, kterou podporuje i naše společnost ŠKO-ENERGO.

Co vše nabízíte? 

Veselou vědu budujeme na základě poptávky dětí a rodičů, a tak je nabídka stále pestřejší. Základem jsou badatelské kroužky a tábory zaměřené na oblast přírodních věd. K různým tématům z biologie, chemie a fyziky sestavila zakladatelka Veselé vědy sady experimentů, které děti dělají v kroužku i v rámci táborových programů. A to jak na pobytových, tak na příměstských táborech. Kroužek nabízíme i v on-line formátu pro badatele, kteří nemají v okolí k dispozici prezenční kroužek. Od roku 2021 spolupracujeme s centrem Magenta T-mobile v Praze a společně realizujeme kroužek TechLab pro technologické nadšence. Letos jsme přidali polytechnické kroužky Bricks4Kidz, ve kterých děti staví pohyblivé motorizované modely z lega. A z technické oblasti je v naší nabídce nově také kroužek Sebeobrana na internetu. Spolupracujeme s mateřskými i základními školami, a to formou projektových bloků pro třídy.

Kolik dětí vaše aktivity navštěvuje?

Letos se na kroužky Veselé vědy přihlásilo zatím přes 7300 dětí. Programy máme pro děti z mateřských a základních škol. Na Mladoboleslavsku se ročně zapojí do kroužků kolem dvou set dětí, 150 dětí do příměstských táborů a v nově otevřených blocích pro mateřské školky proběhne již kolem 50 bloků ročně, každý pro skupinu 25 dětí. 

Spolupracujete se společností ŠKO-ENERGO. Jakým způsobem?

Díky podpoře společnosti ŠKO-ENERGO konkrétně zajistíme inovace kvalitního vzdělávacího obsahu z oblastí přírodovědy a polytechniky pro mateřské a základní školy. Kvalitní metodiku a obsah programů pro děti musí někdo vymyslet, napsat, vyzkoušet. A to samozřejmě vyžaduje značné zdroje. Dále potom díky podpoře ŠKO-ENERGO kvalitní vzdělávací obsah rozšíříme na mateřských a základních školách pro širší cílovou skupinu dětí i pedagogů. Finanční příspěvek nám pomáhá rozšiřovat kvalitní vzdělávací obsah a přírodovědně-technické vzdělávací bloky k vyššímu počtu dětí na Mladoboleslavsku. Jedním z podstatných témat našich vzdělávacích programů, která posílíme, bude elektřina. Získané grantové prostředky umožňují dále zkvalitnit obsah, vytvořit metodiku nových badatelských aktivit a pokusů pro děti a zajistit pro ně odpovídající pomůcky. Díky grantům jsme schopni obsah a materiální zázemí pro kroužky kontinuálně rozvíjet a přitom udržet cenu aktivit pro rodiče na přijatelné úrovni.

Co je vaší chloubou a z čeho máte radost?

Největší chloubou jsou nadšené děti, což je základ Veselé vědy. Absolventů programů Veselé vědy jsou už desítky tisíc. Řada z nich se vrací a věříme, že veselovědní bádání, které s dětmi vedeme hravě, v nich zanechává podstatnou stopu, část vzdělání, povzbuzení chuti poznávat a dále se učit. A možná také směřovat profesně do přírodovědných a technických oborů. Naší „chloubou“ je tak i podpora tohoto profesního zaměření, které, i když je zcela zásadní pro celou společnost, často chybí.
Můžeme se pochlubit také dlouhodobě velmi pozitivní zpětnou vazbou dětí, rodičů i spolupracujících škol. Naše programy děti baví. Dílem je to kvalitní metodikou, kterou průběžně inovujeme a doplňujeme o zajímavé pokusy. A dílem je to partnerským přístupem k dětem, pohodovou komunikací s nimi. 
Učit kroužek, přímo spolupracovat s dětmi, to je ta největší radost. Bádat s nimi, aby byly u toho a objevovaly, povzbuzovat je, vést je k poznání. Umím si představit, že tohle zní pateticky, ale práce s dětmi je úžasná a měl by si ji vyzkoušet každý.