Strategii pro příštích 15 let jsme tvořili se zaměstnanci

Dívat se daleko do budoucnosti patří k naší práci. V našem odvětví platí, že už dnes potřebujete vědět, kde chcete být za deset či patnáct let, mít jasný plán, jak cílů dosáhnout. Navíc naše automobilová energetika prochází výraznými změnami a my v ní chceme hrát prim.

Sebelepší strategie by byla jen kusem papíru, pokud bychom ji nedokázali naplnit. Realizace je o lidech. O každém jednotlivci, který ve ŠKO-ENERGO pracuje. Je pro nás důležité, aby zaměstnanci rozuměli tomu, kam směřujeme, věřili tomu, chápali, proč se věci dějí. Na workshopech jsme se potkávali se zástupci jednotlivých týmů, diskutovali, kde se nacházíme, co se od nás očekává, co je potřeba udělat. Vytvořená strategie tak není nějakým nařízením shora, ale společným dílem těch, kteří se na její realizaci budou podílet. A to má pro nás velkou cenu.

Elektromobilita, naše stále aktuální téma

Z výrobních linek Škodovky už sjíždějí elektromobily. Tomu ovšem předcházelo období systematických příprav nejen ve výrobě, ale i zázemí, které s elektromobilitou souvisí. Vybudování sítě dobíjecích stanic a zajištění jejich provozu jak v závodech automobilky, tak třeba ve městě Mladá Boleslav, rozlišení energie využívané pro výrobu a provoz závodů od té, která dobíjí elektro auta a její správné vyúčtování. Tím výčet témat a úkolů spojených s elektromobilitou, kterou v posledních letech žijeme, zdaleka nekončí. Čeká nás instalace dalších stovek až tisíců dobíjecích stanic, jedinečné projekty, jako je vývoj softwaru, třeba toho, který umožní lidem zarezervovat si dobíjení auta na konkrétní čas.

Jdeme cestou ekologických energií

Vyrábět auta šetrná k životnímu prostředí nestačí. Je také potřeba vyrábět je ekologickým způsobem, tedy zejména s minimálními emisemi produkovanými při jejich výrobě. Proto je naší největší výzvou zajistit pro Škodovku výrobu a dodávky CO2 neutrální energie. V našem případě se to dotýká jak výroby elektrické energie, tak tepla, kterým zásobujeme výrobní závody ŠKODA AUTA. Už nyní jsme částečně nahradili uhlí biomasou a postupně zcela přejdeme k bezuhlíkatým palivům. S tím souvisí jak investice do technologií, tak zavedení řady nových postupů.

Maximální efektivita aneb Smart factory

Je jasné, že i nadále bude naším hlavním úkolem poskytovat komplexní služby průmyslové energetiky. Vedle elektřiny a tepla to znamená dodávky všech dalších médií, které Škodovka pro provoz svých závodů a výrobu aut potřebuje, tedy různými způsoby upravené vody či plynu, ale také správu celé distribuční sítě těchto médií či čištění odpadních vod. Velkou příležitost vidíme v oblasti chytrých měření, která nám pomohou zvýšit efektivitu výroby, dodávek i využívání těchto energií a médií v samotné výrobě. A to znamená jen pořídit si určité technologie, ale také vzdělávání a rozvoj kompetencí našich lidí. 

Mladá Boleslav jako město, ve kterém se dobře žije

Už čtvrt století jsme doma tady, v Mladé Boleslavi. Podporujeme místní sportovní kluby a kulturní akce, iniciujeme projekty spojené s čistotou životního prostředí. To vše pro nás zůstává prioritou i pro následující roky. Velkým tématem je pak rozvoj dálkového vytápění a zásobování města cenově výhodným teplem.