TIP: Kam vyrazit o prázdninách do přírody?

I když by se mohlo zdát, že krajina kolem mladoboleslavských průmyslových center není příliš rozmanitá a zajímavá, opak je pravdou. Při bližším zkoumání každý pozorný návštěvník ocení přírodovědné hodnoty, které nabízí. O prázdninách tak můžete vyrazit na výlet třeba do blízkých naučných stezek, o které se stará ČSOP Klenice a jejichž vybudování, mimo jiných, podpořila také společnost ŠKO-ENERGO.

Naučné stezky Chlum a Vrch Baba

Naučná stezka Vrch Baba

  • V jedné z nejcennějších lokalit na Mladoboleslavsku, v přírodní rezervaci Vrch Baba, byla v roce 2019 vybudována naučná okružní stezka vedoucí kolem vyhaslé sopky. Začíná i končí v obci Horní Stakory.
  • Na stezce potkáte celkem sedm převážně oboustranných cedulí, kdy jedna strana je určena pro dospělé, druhá pak pro děti. Dětskou stezkou provází skřítek Nefelínek, který nabádá k plnění nejrůznějších úkolů. Na vrcholu jsou pro děti připraveny i dvě frontáže, díky kterým si mohou přes reliéfní strukturu na papír přenést zajímavé obrázky.

  • Cestou narazíte také na opravenou studánku, pod vrcholem si můžete odpočinout na instalovaných lavičkách.

O lokalitě: Původně, ve třetihorách, byla Baba vysokou sopkou. Vlivem eroze ji dnes tvoří už jen čedičové suky Baby a Dědka s nadmořskou výškou kolem 350 m n.m. Díky lidské činnosti, kdy zde byl těžen kvalitní stavební kámen, tu dnes můžeme pozorovat zajímavé skalní brány, jeskyně či úzké průchody. Baba je domovem mnoha vzácných druhů bezobratlých, uvidíme tu létat chráněné druhy motýlů, jezírko poskytuje domov řadě obojživelníků.

Naučná stezka Chlum

  • Nejcennější částí přírodního parku Chlum prochází naučná stezka, která je častým cílem pro delší procházky a aktivní odpočinek. Začíná a končí v obci Nepřevázka.

  • Na deseti zastaveních se seznámíte s přírodou a archeologickými nálezy území, uvidíte pozůstatky hrádku Chlum a hradiště Chloumek. Po cestě jsou pro děti připraveny interaktivní prvky a kvíz.

O lokalitě: Přírodní park Chlum byl vyhlášený v roce 2000 na téměř celém zalesněném území Chloumeckého hřbetu. Tvoří ho pruh zalesněných a travnatých svahů. Roste zde přibližně 54 ohrožených druhů rostlin, mezi nimiž jsou i druhy silně a kriticky ohrožené.

TIP: Než se vydáte na cestu, můžete svým dětem na webu ČSOP Klenice (www.csopklenice.cz) k oběma stezkám stáhnout pracovní listy a udělat tak společný výlet ještě o trochu zajímavější!

LETNÍ SOUTĚŽ SE ŠKO-ENERGO: vyrazte s námi do přírody a vyhrajte zajímavé ceny!

Vyfoťte se u některé z tabulí naučné stezky Chlum nebo Vrch baba a napište nám, co se vám cestou líbilo nejvíce. Fotografie a komentáře můžete posílat až do 31. 8. 2023 na e-mail martina.vulcova2@sko-energo.cz. Na konci léta pak vylosujeme tři šťastlivce, kteří od nás získají "balíček na cesty ŠKO-ENERGO".

Pravidla soutěže:

1. Vyfoťte se u některé z cedulí naučné stezky Vrch Baba nebo Chlum. Foto pošlete společně s komentářem, co se vám cestou líbilo nejvíce, na e-mail martina.vulcova2@sko-energo.cz a to nejpozději do 31. 8. 2023.

2. Zasláním fotografie souhlasíte s jejím zveřejněním na facebooku ŠKO-ENERGO. 

3. Výherce bude vylosován na začátku září 2023. Losovat budeme celkem tři vítěze, kteří získaj balíček cen ŠKO-ENERGO.