Vzácná příroda kolem nás na 200 stranách

Zavede nás do přírody, kterou možná známe. Objevíme i spousty míst, o kterých jsme slyšeli, ale netušili, jaké skvosty skrývají. A zcela jistě nám naservíruje místa, o kterých jsme dosud neměli ani zdání. Ve všech případech pro nás ale nová kniha Chráněná příroda Mladoboleslavska znamená doslova otevření očí. Vždyť příroda kolem nás je tak úchvatná.

Kniha Chráněná příroda Mladoboleslavska, jejímž autorem je Jiří Macek, navazuje na několikaleté mapování regionu Českým svazem ochránců přírody (ZO ČSOP) Klenice a je souhrnem práce ornitologů, botaniků, mykologů a entomologů. Na 200 stranách a 248 autentických fotografiích blíže seznamuje se všemi chráněnými územími na Mladoboleslavsku. Zachycuje i nejnovější nálezy vzácných druhů rostlin a živočichů. Textově vše zajistila Milada Vrbová, fotografie poskytl Antonín Kůrka, celkovou stylizaci a kontrolu textu si vzala na starost Ivana Řípová. Knihu graficky zpracoval a kresbami a mapami doplnil Lukáš Řípa. Pro zájemce bude k dostání v mladoboleslavském muzeu, informačním centru, městské knihovně, v Dobrovických muzeích, v hrnčířské dílně ve Zvířeticích a na webových stránkách ZO ČSOP Klenice.

 Rozhovor s Miladou Vrbovou, autorkou knihy a ochránkyní přírody

Milada Vrbová pracuje jako specialistka v průmyslovém podniku a svůj volný čas věnuje převážně přírodě. Vzpomíná, že příroda v ní zakotvila už odmala. „Byla jsem zapáleným ochranářem už jako malá holka. Zůstalo mi to. Možná s lety ještě znásobilo,“ říká předsedkyně ZO ČSOP Klenice. 

Které lokality jsou v našem regionu unikátní?

Určitě bývalé vojenské újezdy. Díky nepoužívání průmyslových hnojiv se zde udržela příroda, která je v mnoha ohledech jedinečná. Najdete tu druhy, které už z přírody zmizely. O jejich unikátnosti svědčí i nové nálezy vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Kde to máte ráda vy osobně? 

Nejvíc asi v přírodním parku Chlum, kde jsme vybudovali naši první naučnou stezku. Nádherné jsou lesy v okolí Bělé pod Bezdězem s jejich mokřady a slatinnými loukami. Úžasný les je i na Hlavnově vedle Vlkavy, kde najdete koberce orchidejí. Vloni jsme poslali žádost o vyhlášení této lokality za chráněnou oblast, aby nedošlo k jejímu poškození.

Co vás na stavu zdejší přírody nejvíce bolí?

Bolí mě neúměrné zastavování přírody, naší úrodné půdy, trápí mě developeři, kteří si myslí, že si za peníze mohou koupit všechno, i souhlas příslušných úřadů.

A co vás naopak těší?

Zájem veřejnosti, dětí. To nás naplňuje ve snaze stát na straně krajiny. Stav přírody, který předáme našim dětem, by pro nás měl být zavazující. Protože stopu, kterou za sebou zanecháme, už nikdo z naší krajiny nevymaže. 

Jezdíte na výzvědy i mimo Českou republiku?

Ano, to je můj motor. Hlavně na Balkáně najdete ještě přírodu, která vám vyrazí dech. Tady se čas zastavil. Tolik krásy najdete už málokde. Je to krásné i smutné zároveň. Hlavně návrat zpátky do našich končin, kdy si uvědomíte, co jsme ztratili a už nikdy nedokážeme vrátit.  

Jak se v dnešní nelehké době shání peníze na vydání knihy?

S náklady na vytištění knihy nám finančně pomohla společnost ŠKO-ENERGO, která je dlouholetým partnerem ZO ČSOP Klenice. Díky této spolupráci jsme například otevřeli naši první naučnou stezku v přírodním parku Chlum, na cestě ke zřícenině Zvířetice instalovali informační tabuli Pod křídly noci, na nejvyšším místě pravého břehu Jizery vznikla Bakovská posezení se třemi informačními tabulemi, otevřeli jsme naučnou stezku v přírodní rezervaci Vrch Baba. ŠKO-ENERGO nám také přispívá na výsadbu stromů v rámci soutěže ke dni stromů, kterou organizujeme pro žáky boleslavských škol, a její zaměstnanci nám nabízí pomocnou ruku při různých ekologicko- ochranářských aktivitách.